Arbejdsområder


Vi kan hjælpe dig med...

Regnskab


Vi tilbyder virksomheder og private assistence til alt indenfor revision og regnskab.

Moms & skat


Vi assisterer virksomheder og private med selvangivelser, skatteopgørelser og moms.

Bogholderi & løn


Vi udfører bogholderiopgaver og lønadministration for en lang række virksomheder. 

Rådgivning


Vi tilbyder virksomheder rådgivning indenfor en lang række områder.

Regnskab


Vi er dit lokale revisionsfirma i Nordjylland - beliggende i Pandrup. Vi hjælper nordjyske privatpersoner og virksomheder i alle størrelser, med alt fra bogholderi, regnskab og skattemæssige opgørelser til lovpligtig revision m.m.


Hos os kan du få assistance til alt inden for revision og regnskab. I blandt vores medarbejdere finder du to statsautoriserede revisorer, hvilket sikrer vores kunder den mest optimale rådgivning, hvad end det omhandler lovpligtig revision eller udarbejdelse af årsregnskaber. Derudover har vi et stærkt hold af revisorer samt revisor-, kontor- og regnskabsassistenter, som gør os i stand til at løfte enhver opgave.


Vi tilbyder også regnskabsmæssig assistance. Opgaverne omfatter blandt andet opstart af bogholderi, perioderegnskaber med budgetopfølgning og momsopgørelse samt årsrapporter og skatteregnskaber m.v. Vores dygtige medarbejdere står altid klar til at løfte enhver opgave omhandlende virksomheders regnskab, og med vores lange anciennitet er du sikret en professionel medarbejder, som kan udføre dine regnskabsmæssige opgaver til punkt og prikke. Om du ønsker assistance i forhold til årsrapporter eller opgaver indenfor bogføring, er du i sikre hænder hos os.


Vi arbejder ud fra principper om professionalitet, kvalitet og gennemsigtighed i vores arbejde. Vi udfører regnskabsmæssig assistance for mindre og større virksomheder som f.eks. personlige virksomheder, selvejende institutioner, aktie- og anpartsselskaber, iværksætterselskaber eller partnerselskaber m.m.

Moms & skat


Udover assistance med virksomheders skatteopgørelser, selvangivelser og momsopgørelser assisterer vi også mange privatpersoner, som har mere komplekse selvangivelsesforhold. Heriblandt optimering af den skattemæssige situation og skatteplanlægning både i virksomheders opstart, løbende udvikling i form af omstruktureringer og i forbindelse med generationsskifte.


Under Skat arbejder vi bl.a. med selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedsordningen, selvangivelser for personer og selskaber, sambeskatningsforhold, skatteforhold i forbindelse med aktiviteter i udlandet, skattefrie og skattepligtige omstruktureringer (fusioner, spaltninger mv) og valg af virksomhedsform (personlig virksomhed, IVS, ApS, A/S og P/S).

Vi hjælper privatpersoner med selvangivelsen - bl.a omkring forældrekøb af lejligheder og udlejningsejendomme, værdipapirer samt solceller.


Vi kan rådgive om moms- og afgiftsrefusion, herunder omkring momsforhold i forhold til køb og salg af varer og ydelser i udlandet, herunder EU. Her er lovgivningen kompleks og undergår hurtige ændringer i forbindelse med myndighedernes indførelse af nye afgifter. Da vi har 3 erfarne statsautoriserede – og registrerede revisorer kan vi løse de fleste opgaver i eget regi. I meget komplekse opgaver, herunder de tungere skatte- og momssager har vi et godt netværk blandt landets bedste skatte- og momsspecialister, som vi efter aftale med kunden, inddrager i opgaverne ved behov. Vi har desuden et godt samarbejde med Skat som vores kunder også nyder godt af.

Bogholderi & løn


Vi udfører bogholderiopgaver og lønadministration for en lang række virksomheder. Vi har dedikerede og strukturerede medarbejdere som udfører disse opgaver hver dag.

Som revisionsfirma er vi underlagt en række strenge lovkrav på revisionsområdet, og er gennem den offentlige godkendelsesordning underlagt reglerne om etik, uafhængighed og tavshedspligt, ligesom vi naturligvis har tegnet de krævede forsikringer. Dette sikrer dig en beskyttelse og tryghed, som ikke er en selvfølge fra branchens øvrige leverandører af bogholderi og lønadministration.


Vores hovedopgaver indenfor bogholderi og løn:

1. Finans og økonomistyring,

3. Køb/kreditorer,

4. Lønadministration,

5. Likviditet/betalingsformidling,

6. Kontakt til myndigheder.

Ydelserne tilpasses altid den konkrete kundes ønsker og behov, ligesom vi kan udføre opgaverne hos kunden eller på vores eget kontor.

Rådgivning


Vores kunder arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv. Her kan HS Revision & Rådgivning tilbyde viden på en lang række forretningsområder for både mindre og større virksomheder.

Vi er vores kunders sparringspartner i forhandlinger med pengeinstitutter, andre långivere og i en lang række øvrige forhandlingssituationer.

Vi er en servicevirksomhed, som indenfor vores fagområder tilbyder alle de ydelser, som efterspørges af personligt erhvervsdrivende, selskaber og privatpersoner.


Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis

     • Iværksætteri,
     • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform,
     • Budgetter og likviditetsstyring,
     • Økonomistyring og -opfølgning,
     • Virksomhedskøb og -salg,
     • Investeringer og finansiering,
     • Selskabsomdannelse og konvertering,
     • Generationsskifte,
     • Skatteplanlægning,
     • Skat moms og afgift,
      • Bo- og gaveafgiftsforhold.